.

31.01.2023

Finał WOŚP w Lelowie

29.01.2023 r. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Lelowie - fotorelacja

Czytaj więcej...

.

31.01.2023

Dzień Babci i Dziadka

27.01.2023 r. Dzień Babci i Dziadka "Serce dla babci i dziadka" - fotorelacja

Czytaj więcej...

.

25.01.2023

Sztab WOŚP Lelów #6469

W poniedziałek (23 stycznia 2023 r.) odbyło się spotkanie wolontariuszy Sztabu WOŚP Lelów #6469 z policjantami z komisariatu policji w Koniecpolu, które dotyczyło bezpieczeństwa podczas kwestowania. Bardzo dziękujemy za czas poświęcony naszym wolontariuszom i bardzo pouczającą lekcję o bezpieczeństwie! Ponadto nasi wolontariusze odebrali wczoraj strój wolontariusza WOŚP, na który składają się między innymi: identyfikatory, puszki, plecaki oraz zestawy naklejek z logiem WOŚP.Nasi dzielni wolontariusze będą kwestować w niedzielę w różnych miejscowościach Gminy Lelów. Poznacie ich po czerwonych plecaczkach i uśmiechach na twarzach

Czytaj więcej...

.

25.01.2023

I Turniej Tenisa Stołowego

W poniedziałek (23 stycznia 2023 r.) odbył się I Turniej Tenisa Stołowego w ramach 31. Finału WOŚP w Lelowie. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Lelów i nie tylko! Dziękujemy serdecznie za tak liczny udział! Wszystkim zwycięzcom ogromnie gratulujemy! Zapraszamy do obejrzenia kilku zdjęć z tego wspaniałego turnieju

Czytaj więcej...

.

24.01.2023

Sztab WOŚP Lelów #6469

Siema! do Wielkiego Finału został już tylko kilka dni Dlatego też pragniemy zaprezentować plakat 31. FINAŁU WOŚP w Lelowie. Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

.

19.01.2023

Dzień Babci i Dziadka

.

Czytaj więcej...

.

19.01.2023

Ferie zimowe II tydzień 2023 r. w GOK

.

Czytaj więcej...

.

16.01.2023

Sztab WOŚP Lelów #6469

Siema! #wosp2023 nasza  eSkarbonka właśnie ruszyła! Zachęcamy do wpłacania datków. Wszystkie datki zostaną przekazane na walkę z sepsą.

Czytaj więcej...

.

17.01.2023

Sztab WOŚP Lelów #6469

Siema!    zapraszamy do internetowej licytacji https://allegro.pl/uzytkownik/WOSP_Lelow Licytacja odbywa się za pośrednictwem serwisu Allegro.pl i potrwa do 26 stycznia 2023 r.Więcej informacji https://www.facebook.com/sztabwosplelow6469

Czytaj więcej...

.

16.01.2023

IV Marsz Nordic Walking

Serdecznie zapraszamy na IV Marsz Nordic Walking w ramach 31. Finału WOŚP, który odbędzie się w niedzielę 29 stycznia. Regulamin IV Marszu Nordic Walking WOŚP Lelów 2023 „Żyj zdrowo w zdrowym świecie” I. Organizator Organizatorem jest Sztab WOŚP Lelów #6469, Gminna Biblioteka Publiczna w Lelowie II. Cele 1. Upowszechnianie marszu Nordic Walking jako najprostszej formy ruchu. 2. Promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia. 3. Zbiórka pieniędzy na WOŚP III. Termin, miejsce 31 stycznia 2023 r. o godz. 14:00 – start na placu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie IV. Warunki zgłoszenia i zasady uczestnictwa. 1. Zgłoszenia do marszu będą przyjmowane telefonicznie do piątku 27 stycznia 2023r.  pod nr tel. 34 355 00 90, w siedzibie Biblioteki oraz w dniu marszu. 2. Wpisowe za udział w marszu do puszki WOŚP – min. 10 zł od osoby. 3. W marszu mogą brać udział dorośli, młodzież oraz dzieci. Osoby od lat 13 muszą dostarczyć zgodę na udział w marszu podpisaną przez rodzica lub opiekuna prawnego. Dzieci poniżej 13 roku życia tylko pod opieką osób dorosłych. 4. Uczestnik startuje na własną odpowiedzialność podpisuje oświadczenie gdzie stwierdza, iż nie ma żadnych przeciwskazań zdrowotnych do udziału w marszu. 5. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za własne działania i zachowanie stosownie do przepisów ruchu drogowego oraz kodeksu cywilnego. 6. Uczestnicy mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatora Marszu. 7. Marsz zabezpieczany będzie przez straż pożarną. V. Uwagi końcowe 1. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do Regulaminu. Wiążąca i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Organizatora. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie Marszu, wynikające z winy uczestników, za rzeczy zagubione, szkody osobowe, majątkowe i rzeczowe, które wystąpią przed, w trakcie i po zakończeniu Marszu. 3. W sprawach nieujętych Regulaminem rozstrzyga Organizator.  

Czytaj więcej...

Aktualności

Wyszukiwarka

Newsletter